Trang chủ
 
 
 
 
 
 
 
 Liên Kết Website
 
 
 
Thống kê
Trực tuyến : 1
Viếng thăm : 1455064
Thông báo Tuyển sinh Liên hệ Diễn đàn
 
XEM CHI TIẾT
 
 
Kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh tại cuộc họp giao ban tuần ngày 02/10/2017.

SỞ GD VÀ ĐT BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

Số:       /TB-GDTXT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh

tại cuộc họp giao ban tuần ngày 02/10/2017

Thông qua dự thảo báo cáo kế hoạch công tác tuần từ ngày 02/10 đến ngày 08/10/2017 của các bộ phận, phòng chức năng và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, Giám đốc kết luận và chỉ đạo cần tập trung thực hiện tốt các công việc sau:

        1. Phòng Tổ chức hành chính

- Hoàn tất các loại Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tự kiểm tra, các Quyết định hàng năm, tham mưu thành lập các ban hoạt động của đơn vị năm học 2017 – 2018. Các phòng chuyên môn, bộ phận Kỹ thuật hướng nghiệp, các tổ chức đoàn thể xây dựng các Kế hoạch hoạt động, Kế hoạch tự kiểm tra gửi về phòng Tổ chức hành chính (ông Nguyễn Hùng Cường) để tổng hợp các loại Kế hoạch chung của đơn vị.

- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình sửa chữa khối nhà khu B. Thường xuyên nhắc nhở đơn vị thi công phải đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động trong thi công công trình.

- Triển khai việc thực hiện phiếu khảo sát của cán bộ quản lý và giáo viên theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu Giám đốc thành lập tổ khảo sát cơ sở vật chất, thiết bị, thẩm định mua sắm trang thiết bị, đồ dùng học tập, logo phù hiệu cho học viên...

- Tiến hành khảo sát, khắc phục hiện tượng chói nắng khối phòng học khu B (dán đề can các ô cửa kính), phòng máy vi tính đọng nước mưa, sửa chữa đèn quạt các phòng học, các bồn rửa trong các nhà vệ sinh... Tiếp nhận và nghiệm thu các trang thiết bị do Sở giáo dục cung cấp cho đơn vị.

- Ra thông báo các khoản thu đầu năm học gửi giáo viên chủ nhiệm, phòng Dạy văn hoá triển khai đến từng học viên. Chỉ đạo Tổ thu thực hiện nghiêm túc công tác thu các khoản đầu năm. Đầu tuần sau (10/10/2017) Tổ thu phối hợp phòng Dạy văn hoá rà soát, tổng hợp báo cáo Giám đốc tình hình thực hiện thu các khoản.

- Tích cực tổ chức họp phòng định kỳ đúng quy định nhằm đề xuất vướng mắc của các bộ phận, hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công việc đồng đều, có hiệu quả tốt hơn.

- Sắp xếp, bố trí phòng làm việc cho trưởng phòng Dạy văn hóa, trang bị máy tính, bàn làm việc cho nhân sự mới của phòng Dạy văn hóa (ông Lê Hữu Lương).

- Phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018.

2. Khối Bổ túc văn hóa

- Lập kế hoạch kiểm tra chung các khối lớp, kế hoạch giảng dạy buổi 2 đối với khối 12.

- Rà soát lại danh sách các lớp và thông báo GVCN tiến hành nhập thông tin học viên vào phần mềm quản lý.

- Phối hợp với bộ phận giám thị, giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên và giáo viên khối KTHN thực hiện kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh nề nếp của học viên khối GDTX trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Phối hợp xử lý nghiêm những trường hợp học viên không sinh hoạt dưới cờ trốn lên khu B gây mất trật tự.

3. Bộ phận Kỹ thuật hướng nghiệp

-  Quản lý tốt nề nếp giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh; Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự Hội đồng thi phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp nghề Phổ thông đợt 1/2017.

4. Phòng Đào tạo - Bồi dưỡng

Quản lý có hiệu quả kế hoạch học tập các lớp Đại học, Trung cấp y học cổ truyền. Theo dõi tình hình học tập các lớp Hoa văn. Phối hợp quản lý nề nếp của học viên các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản.

Liên hệ với trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia TP. HCM phối hợp tổ chức nghiêm túc kỳ thi đầu vào ngành Luật dân sự hệ vừa làm vừa học.

5. Công tác đoàn thể

* Công đoàn cơ sở: Họp Ban chấp hành CĐCS bầu phó chủ nhiệm UBKT, phân công nhiệm vụ của BCH Công đoàn cơ sở, hoàn tất hồ sơ Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 báo cáo Công đoàn ngành Giáo dục.

* Đoàn thanh niên: Phối hợp với phòng dạy văn hóa, bộ phận giám thị và đội cờ đỏ thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành nội quy của học viên. Thường xuyên báo cáo tình hình học viên đi học trễ giờ.

- Tổ chức cho học viên và phụ huynh học viên ký cam kết không để học viên vi phạm luật giao thông đường bộ;

- Triển khai tham gia các hoạt động do Thành đoàn phát động và tổ chức: Ngày hội trung thu 2017; Cuộc thi tìm kiếm tài năng dẫn chương trình...

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm tại cuộc họp giao ban ngày 02/10/2017; Trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương thông báo đến các bộ phận, phòng/tổ được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- CĐCS, Đoàn TN;

- Các phòng (để thực hiện);

- Web site Trung tâm, niêm yết;

- Lưu: VT, TCHC. H.13.

 

TL.GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC