Trang chủ
 
 
 
 
 
 
 
 Liên Kết Website
 
 
 
Thống kê
Trực tuyến : 2
Viếng thăm : 1492174
Thông báo Tuyển sinh Liên hệ Diễn đàn
 
GIỚI THIỆU
 
 

 

Năm

học

Bổ túc văn hóa

Số

lớp

Số

hv

Kết quả tốt nghiệp (%)

THCS

THPT

93-94

6

  285

97,18

90,63

94-95

7

  313

91,07

89,47

95-96

8

  435

95,83

93,16

96-97

17

  875

92,30

96,31

97-98

18

  962

92,10

96,85

98-99

20

1216

92,00

97,92

99-00

20

1390

98,00

95,28

00-01

20

1455

85,07

98,98

01-02

21

1241

88,37

92,69

02-03

25

1412

88,24

97,52

03-04

21

1291

81,50

       

97,45

 

04-05

25

1451

77,04

77,54

05-06

26

1510

66,96

81,21

06-07

25

1300

/

15,69 /17,10

 

17,1017,10

07-08

27

1518

/

17,91/27,58

08-09

40

1534

43,33

17,74

09-10

42

1984

 

 

 

Từ năm học 2007-2008, Trung tâm GDTX tỉnh còn nhận thêm nhiệm vụ dạy nghề phổ thông cho học sinh của các trường THCS và THPT ở thị xã và các trường của các huyện lân cận (Bảng 2).

 

Bảng 2: Số lớp, số học viên và kết quả học tập của các lớp KTHN

 

Năm học

Kỹ thuật - hướng nghiệp

Số lớp

Số học viên

Kết quả thi TN (%)

07-08

101

2613

95,6

08-09

94

2505

94,6

09-10

82

2559

 

 

Bên cạnh đó, chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ Anh văn và bồi dưỡng tin học ứng dụng cũng được Trung tâm chú ý đáp ứng nhu cầu học tập của các đối tượng để đáp ứng những đòi hỏi trong công việc, tiêu chuẩn hóa trình độ cán bộ công chức, tạo điều kiện tìm việc làm cho thanh niên. Mỗi năm, có hàng ngàn học viên (hằng đêm có khoảng 200 học viên) theo học các lớp anh văn, tin học ở các trình độ A, B, C và dự các kỳ thi tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo và Trung tâm phối hợp tổ chức. Trong những năm qua, Trung tâm đã cung cấp khá nhiều nhân viên, công nhân có trình độ ngoại ngữ nhất định cho các khu công nghiệp trong tỉnh. Vì vậy, Trung tâm trở thành nơi đáng tin cậy cho học viên có nhu cầu học tâp tiếp thu kiến thức về ngoại ngữ và tin học. (Xem Bảng 3)

 

Bảng 3: Số lớp và số học viên các lớp ngoại ngữ và tin học


 

 

Năm

học

 

Ngoại ngữ

Tin học

 

Số lớp

Số hv

Số lớp

Số hv

93-94 60 1528 11  
94-95 55 1491 18 211
95-96 42 1142 12 360
96-97 37 990 13 144
97-98 39 1 040 11 156
98-99 31 694 10 185
99-00 23 479 12 110

00-01

26 667 14 176

01-02

19 582 11 202
02-03 21 683 7 167
03-04 15 448 8 105
04-05 16 479 11 110
05-06 25 711 11 130
06-07 20 606 7 90
07-08 15 391 4 68
08-09 13 292 6 114
09-10

7

22

178

1041

4 97

Là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Dương đang chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, thu hút nhiều lao động trong tỉnh và các tỉnh khác phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, Trung tâm đã liên kết với các trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh: Khoa kinh tế - Đại học Quốc gia, Đại học Nông Lâm, Đại học Ngoại thương, Đại học Đà Lạt, Học viên Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông mở các lớp đại học tại chức gồm các ngành: Quản trị – Kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Kế toán kiểm toán, Công nghệ thông tin, Quản lý đất đai, Luật học... Đến nay, Trung tâm có 11 khóa đại học, trong đó có 1 khóa 77 sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân quản trị – kinh doanh, đa số có việc làm ổn định; 7 khóa đang học từ năm thứ tư đến năm thứ nhất với 840 sinh viên, đối tượng sinh viên không chỉ là cán bộ, công chức mà còn có công nhân và thanh niên chuẩn bị vào đời. Ngoài ra, Trung tâm còn mở các lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn gồm: thư ký giám đốc, kế toán trưởng, kế toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh cao cấp, tổ trưởng sản xuất, nghiệp vụ khai báo thuế, khai báo thuế hải quan ... Đến nay, Trung tâm đã mở được 19 khóa học với hơn 770 người theo học, trong đó có 479 kế toán trưởng và nhân viên kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 86 chủ tài khỏan và kế toán trường học: phổ thông trung học, phổ thông cơ sở, mẫu giáo, mầm non thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16.01.2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu. (Xem Bảng 4)

 

Bảng 4: Số lớp, số học viên và kết quả học tập của các lớp nghiệp vụ ngắn hạn và ĐHTC

 

Năm học

Lớp nghiệp vụ ngắn hạn

Đại học tại chức

Số lớp

Số hv

TN %

Số lớp

Số SV

Kết quả TN %

1996 -  2000

 

 

 

1

Quảntrịkinhdoanh

81

77 = 95,06 %

2001

1

32

96,87%

1

Kinh tế đốingoại

137

 

 

Đã TN

2002

2

 

76

 

85%

2

 

Kinh tế đốingoại

110

Quản lý đất đai

83

Đã TN

 

Đã TN

2003

8

 

335

90,48%

2

 

Kế toánkiểm toán

158

Côngnghệthôngtin

32

 

Đã TN

 

Đã TN

 

2004

7

 

107

91,42%

1

Kế toán

59

 

Đang học  năm 5

2005

5

168

 

90,32%

2

Luật

186/

Xdựngcầuđường

45/41

Đang học  năm 4

 

2006

6

205

100%

3

CNTT (VB2)

45

Kinh tế đối ngoại

67

Kếtoán kiểm toán

168

Đang học năm 3

 

 

2007-08

1

Kế toán trưởng

35

100%

2

Quảntrịkinhdoanh

93

Điệntử viễn thông

44/37

Đang học năm 2

 

2008-09

4

Nghiệp vụ SP

267

 

 

Luật

166

 

 

2009-10

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

11

941

 

Như vậy,  qua từng năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên và liên kết đào tạo với tầm vóc mới. Hiện nay,  tổng số sinh viên, học viên toàn Trung tâm khoảng 6.500 người với biên chế là 93 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 50 giáo viên hợp đồng  giảng dạy các lớp bổ túc văn hóa, anh văn và tin học.

Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ của mình, cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm đã nổ lực nâng cao hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập theo tinh thần cuộc vận động “Dân chủ – Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”. Dù gặp khó khăn về cơ sở vật chất, Trung tâm vẫn phát triển qui mô về lớp, học viên - sinh viên, đa đạng hóa các hình thức học tập cũng như ngành học vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo cán bộ, công chức và người lao động ở địa phương.

Lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm đến việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, động viên, tạo điều kiện cho mọi người đi học để nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm có:    

* Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ: 03 - Đại học:      - Cao đẳng:    - Trung cấp: 

* Trình độ lý luận chính trị: - Cao cấp: 03   - Trung cấp:    -  Sơ cấp: 

Hiện tại có 03 giáo viên đang học lớp cao học và 3 cán bộ,  giáo viên  khác học lớp đại học.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chánh giai đoạn 2003 đến nay cho Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25.4.2006 của Chính phủ, trên cơ sở mở rộng các hoạt động giảng dạy, liên kết  mở lớp, Trung tâm tạo thêm nguồn thu để bổ sung cho kinh phí chi tiêu đảm bảo hoạt động thường xuyên, trang bị thêm cơ sở vật chất của đơn vị, thực hành tiết kiệm và tăng thêm cho cán bộ, giáo viên,  nhân viên mỗi tháng từ 0,5 lần lương.

Tóm lại, trong 16 năm qua, hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã đi đúng hướng được sự đồng tình của nhiều người, mang lại những kết quả tốt. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp tục phát huy khả năng của mình góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh và đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

 

 
  Tin Tức  
  + Lễ Tổng Kết Năm Học 2017-2018


+ Lễ khai giảng lớp T17503.BDU Ngành Luật dân sự niên khóa 2017-2021


+ Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam


+ Hoạt động thể dục thể thao chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11


+ Hội Nghị Cán Bộ, Viên Chức Năm Học 2017-2018 tại TT GDTX Tỉnh


+ HỌP MẶT KỶ NIỆM 87 NĂM THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM


+ Đại hội công đoàn cơ sở trung tâm GDTX tỉnh Bình Dương Nhiệm kỳ 2017 – 2022


+ Lễ Kết Nạp Đảng Viên


+ Lễ Kết Nạp Đảng Viên


+ Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2017-2018


 
   
 
  QUẢNG CÁO  
 
  
 
 
  Copyright © 2009 by TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BÌNH DƯƠNG.
30/04 P.Chánh Nghĩa, Tx Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương - Tel: 0650.3833.972
Email: ttgdtxbdg@vnn.vn - Website: www.gdtxbinhduong.edu.vn
Thiết kế web: Thiên Việt